కొన్ని వారాల్లో, డెవలపర్ ప్రివ్యూ బిల్డ్‌లు ప్రారంభమైనప్పుడు మేము మా మొదటి ప్రివ్యూను Android యొక్క తదుపరి [...]

మేము గత సంవత్సరం యూఫీ ప్రారంభ స్మార్ట్ లాక్ టచ్‌ను చూసినప్పుడు, కంపెనీ తన లాక్ ఉత్పత్తితో కొంత వృద్ధిని కలిగి [...]

ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, స్మార్ట్ హోమ్ టెక్నాలజీ ఒక సముచిత వర్గం నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని మార్గాన్ని ప్రారంభించింది. [...]

మీరు సూపర్ బౌల్ సండేలో వాణిజ్య ప్రకటనలను చూసినట్లయితే, డాలీ పార్టన్ యొక్క ప్రసిద్ధ పాట “9 నుండి 5” [...]

రెడ్‌డిట్‌లోని వినియోగదారులు iOS 14.5 యొక్క ఇప్పటికే ఉన్న, కాని జాబితా చేయని లక్షణాన్ని కనుగొన్నారు. సిరిని పాట, [...]