ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ మాకాలోప్‌తో ఇలా అంటారు: “ఓహ్, మాకలోప్, ఆపిల్‌ను రక్షించండి, మీరు ఆపిల్‌ను ఎప్పుడూ విమర్శించరు.” మరియు “ఓహ్, మాకలోప్, మీరు అలాంటి ఆపిల్ క్షమాపణ.” మరియు “ఓహ్, మాకలోప్, తీవ్రంగా, మీరు కాళ్ళతో ఎలా వ్రాస్తారు? ఇది అర్ధవంతం కాదు. మీరు చేయగలిగినంత ఉమ్మడిని పొందలేరు.”

సరే, ఈ ఇంటర్వ్యూ ముగిసింది.

కొమ్ములు వెనుక ఉన్న వ్యక్తుల కోసం మళ్ళీ చెబుతాయి – ప్రజలు అడిగేది ఆపిల్‌ను నిజంగా ముఖ్యమైన విషయాల కోసం తార్కికంగా విమర్శించడం. ఇది చాలా కష్టం? కొన్నిసార్లు ఇది అసాధ్యమని అనిపిస్తుంది, దీనికి వ్యతిరేకంగా థర్మోడైనమిక్స్ యొక్క అసంబద్ధమైన చట్టం ఉన్నట్లు. లేదా సాధారణ థర్మోడైనమిక్స్ కూడా.

ఈ వారం, అయితే, మాకు ఫిర్యాదు చేయడానికి ఏదైనా మంచిది మరియు మేము దాని గురించి ఫిర్యాదు చేస్తాము. దీనిని తీసుకోండి, థర్మోడైనమిక్స్!

నేను నిన్ను చాల ద్వేషిస్తున్నాను.

డెవలపర్ కోస్టా ఎలిఫ్తేరియో ఆలస్యంగా ఒక కన్నీటిపై యాప్ స్టోర్‌లోని స్కామ్ అనువర్తనాలను గుర్తించండి, దాని అనువర్తనం, ఫ్లిక్‌టైప్‌ను కనుగొన్న తర్వాత. రిప్-ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు వారి అనువర్తనాన్ని నెట్టడానికి ఎలిఫ్తేరియో యొక్క వీడియోను ఉపయోగించారు, దీన్ని అన్‌లాక్ చేయడానికి వారానికి $ 8 చెల్లించాలి.

ఓహ్, మరియు అనువర్తనం ఏమీ చేయదు. అది కూడా ఉంది.

ఎలిఫ్తేరియో ఒకే మోసపూరిత ప్రవర్తనను ప్రదర్శించే బహుళ అనువర్తనాలను కనుగొంది, అధిక సమీక్షా వారపు రేట్లు వసూలు చేసే ఫంక్షనల్ కాని అనువర్తనాలను నెట్టడానికి చెల్లింపు సమీక్షలను ఉపయోగిస్తుంది. మరియు వారు దాని నుండి సంవత్సరానికి మిలియన్ డాలర్లు సంపాదిస్తారు.Source link