మీడియాటోనిక్

గత సంవత్సరం అతిపెద్ద సాధారణం గేమ్ హిట్స్ ఒకటి పేరులేని గూస్ గేమ్. ఈ సంవత్సరం అతిపెద్ద సాధారణం గేమ్ హిట్స్ ఒకటి శరదృతువు బాలురు. ఇది ఎక్కడికి వెళుతుందో మీరు చూడవచ్చు, సరియైనదా? చిన్న బీన్ ఆకారపు ప్రజలు ఒక ఆంగ్ల గ్రామాన్ని భయపెడుతున్నారు … ఎర్, అనగా, చిన్న బీన్ ఆకారంలో ఉన్న ప్రజలు అడ్డంకి కోర్సుల ద్వారా నడుస్తున్న పెద్దబాతులు వలె మారువేషంలో ఉన్నారు.

బాగా ఏమి అంచనా? దుస్తులు చివరికి ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించబడతాయి. లో అన్ని ఉత్తమ దుస్తులు వలె శరదృతువు బాలురు, వారు ఎగువ మరియు దిగువ ముక్కల కోసం ఐదు “కిరీటాలు” ఖర్చు చేస్తారు, పూర్తి సెట్‌ను గెలవడానికి పది పోరాట విజయాలు (లేదా చాలా, చాలా స్థాయిలు) అవసరం. గూస్ దుస్తులు మొదట ప్రదర్శించబడతాయి, కాని స్పష్టంగా గ్రౌండ్‌స్కీపర్ మరియు వింప్ గ్రామస్తులు, కాస్త మఫిల్డ్ మరియు ఆటతో తరచుగా చిరాకు పడతారు, ఇది దుస్తులు భ్రమణానికి కూడా జోడించబడుతుంది.

శరదృతువు బాలురు ప్రారంభ ప్రజాదరణ పేలుడు నుండి క్రాస్ ప్రమోషన్లో భారీగా ఉంది. ఇప్పటివరకు, ఆమె క్రాస్-గేమ్ కాస్ట్యూమ్ సంబంధాల జాబితాలో చెల్ డా ఉన్నాయి పోర్టల్, గోర్డాన్ ఫ్రీమాన్ మరియు అలిక్స్ నుండి సగం జీవితం, గ్రిస్ ఫ్రమ్, ఉమ్, గ్రే, గాడ్జిల్లా, అరటి నా స్నేహితుడు పెడ్రో, స్కౌట్ జట్టు కోట 2మరియు సోనిక్ హెడ్జ్హాగ్.

మూలం: ఎంగేడ్జెట్Source link