కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాన్ని ఉపయోగించడం వంటి ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ను తెరవడానికి శీఘ్ర మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ, మీరు విండోస్ 10 లోని ప్రస్తుత డైరెక్టరీలో (లేదా మరేదైనా డైరెక్టరీ) ఫైల్ మేనేజర్‌ను తెరవడానికి కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇక్కడ ఎలా ఉంది.

కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉపయోగించి ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ను తెరవండి

మొదట, “ప్రారంభ” మెనుని తెరిచి, విండోస్ సెర్చ్ బార్‌లో “cmd” అని టైప్ చేసి, ఆపై శోధన ఫలితాల నుండి “కమాండ్ ప్రాంప్ట్” ఎంచుకోవడం ద్వారా మీ PC లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌ను తెరవండి.

విండోస్ శోధన నుండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తెరవండి

కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇప్పుడు తెరవబడుతుంది. ఇక్కడ, ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ను తెరవడానికి కింది ఆదేశాన్ని అమలు చేయండి:

start .

కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ప్రస్తుత డైరెక్టరీని తెరవండి

ది . కమాండ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోని ప్రస్తుత డైరెక్టరీని సూచిస్తుంది. ఈ ఆదేశం ఆ డైరెక్టరీని ప్రతిబింబించే ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లోని ఫోల్డర్‌ను తెరుస్తుంది.

ప్రస్తుత డైరెక్టరీ యొక్క రూట్ ఫోల్డర్‌ను తెరవడానికి, బదులుగా ఈ ఆదేశాన్ని అమలు చేయండి:

start ..

కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ప్రస్తుత డైరెక్టరీ పైన ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ రెండు డైరెక్టరీలను తెరవడానికి ఆదేశం

ప్రస్తుత డైరెక్టరీ యొక్క రూట్ ఫోల్డర్ ఇప్పుడు ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో తెరవబడుతుంది.

మీరు బ్యాక్‌స్లాష్ మరియు పెద్దప్రేగును జోడించడం ద్వారా డైరెక్టరీలో తిరిగి వెళ్లవచ్చు. ఉదాహరణకు, మేము ప్రస్తుతం కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లోని “25_ సెప్టెంబర్ 2020” ఫోల్డర్‌లో ఉన్నాము. నడుస్తోంది start .... కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లోని ప్రస్తుత డైరెక్టరీ కంటే రెండు స్థాయిలు అధికంగా ఉన్న ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లో “పత్రాలు” ఫోల్డర్‌ను తెరుస్తుంది.

కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ప్రస్తుత డైరెక్టరీ పైన ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ రెండు డైరెక్టరీలను తెరవడానికి ఆదేశం

కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉపయోగించి ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లో నిర్దిష్ట ఫోల్డర్‌ను తెరవండి

మీరు ఉపయోగించి కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లో డైరెక్టరీలను మార్చవచ్చు cd ఆదేశం మరియు నడుస్తున్న start . ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లో ఆ ఫోల్డర్‌ను తెరవడానికి కావలసిన డైరెక్టరీలో ఒకసారి. అయితే, మీరు ఫైల్‌ను అమలు చేయడం ద్వారా ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లోని ఏదైనా ఫోల్డర్‌ను కూడా తెరవవచ్చు start ఆదేశం, తరువాత మీరు తెరవాలనుకుంటున్న ఫోల్డర్‌కు మార్గం.

సంబంధించినది: కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉపయోగించి ఫైళ్ళను ఎలా కనుగొని తెరవాలి

ఉదాహరణకు, మా ప్రస్తుత డైరెక్టరీలో, C:Usersmarsh, మేము ఫైల్ను తెరవాలనుకుంటున్నాము Documents ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లోని ఫోల్డర్, ఇది ఒక స్థాయి మాత్రమే. దీన్ని చేయడానికి, మేము ఈ క్రింది ఆదేశాన్ని అమలు చేస్తాము:

start Documents

పత్రాల ఫోల్డర్ ఆదేశాన్ని తెరవండి

అదే డైరెక్టరీలో, మనది తెరవాలనుకుందాం Invoices ఫోల్డర్, ఇది ఫైల్ లోపల ఉంది Documents ఫోల్డర్. మేము ఈ ఆదేశాన్ని అమలు చేస్తాము:

start DocumentsInvoices

ఇన్వాయిస్ ఫోల్డర్ ఆదేశాన్ని తెరవండి

“ఇన్వాయిస్లు” ఫోల్డర్ ఇప్పుడు ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో తెరవబడుతుంది.Source link